Smrt v Melenině údolí

Rejstřík

Abram (muž, elf) zámožný obyvatel Penanhy
Ademir (muž, hobit) 
kníže a velitel pevnosti Vincozo, má na starost celé údolí
Alda (žena, trpaslice) – mladá druidka žijící v Ennore, kníže ji platí za pomoc s chycením
pašeráků
Amanzio (chlapec, trpaslík) – Aldin synovec žijící v Bundaromu
Ambrogio (muž, hobit) – tˇretí hlavní důstojník Vincoza
Arminio (muž, ˇclovˇek) – královnin rytíˇr z hlavního mˇesta
Brozgul
malá vesniˇcka na jihovýchodˇe
Bundarom
bývalé důlní mˇesteˇcko na jihozápadˇe
Carponio (muž, kroll) – šaman žijící v Brozgulu vyhlášený léˇcitel, má vazby na pašeráky
Dolgero (muž, ˇclovˇek) – vůdce Halalune, zavraždˇen pˇred desítkami let
Dolgrius (démon) – vůdce spiknutí
Eneida (žena, hobitka) – pašeraˇcka
Ennore
menší dˇrevorubecká osada na úpatí hor na západˇě
Fidenzio (muž, ˇclovˇek) – obyvatel Penanhy bez zvláštních dovedností, ale všichni ho tam znají
Guelfo (chlapec, hobit) – dítˇe nˇekoho z pašeráků, dost starý, aby mohl vyrazit s nimi
Halalune
dávno opuštˇená osada v lesích na úpatí hor na západˇe, prokleté místo
Iria (žena, ˇclovˇek) – pašeraˇcka v kontaktu s Carponiem
Isaura (žena, elf) – knˇežka bohynˇe Meleny v Penanze
Melena (bohynˇe) – jedna ze sedmi hlavních bohů království, jejím atributem je laskavost
Mirella (žena, hobitka) – kováˇrka z Bundaromu
Novella (žena, hobitka) – vojaˇcka-mágynˇe z Vincoza, po Ademirovi nejdůležitˇejší důstojnice
Odilia (žena, ˇclovˇek) – bylinkáˇrka z Ennore
Onorata (žena, trpaslice) – bývalá obyvatelka Bundaromu, která se odstˇehovala neznámo
kam
Penanha
nejvˇetší vesnice v údolí, jediná s hostincem, leží na hlavní cestˇe na jih
Prisca (holˇciˇcka, ˇclovˇek) – holˇciˇcka z Penanhy, krajnˇe roztržitá
Rita (žena, ˇclovˇek) – hostinská v Penanze
Romina (žena, elf) – zámožná obyvatelka Penanhy
Rute (žena, hobit) – velitelka pašeráků
Ruy (muž, elf) – kožedˇelník v Ennore
Sefora (žena, elfka) – lovkynˇe z Penanhy
Sepoli
vesnice na jih od jezera, nikdo v ní momentálnˇe nežije
Severiano (muž, ˇclovˇek) – hostinský v Penanze
Talita (žena, ˇclovˇek) – zaklínaˇcka z Penanhy, hlavní kontakt pro hrdiny
Tarsilla (žena, trpaslík) – vojaˇcka z Vincoza
Vicente (muž, ˇclovˇek) – voják z Vincoza
Vincozo
pevnost stˇrežící hlavní cestu na jih a zároveň i ˇreku, nachází se na východním konci údolí

© 2023 Nahrávky ovčí babičky
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky